Genealogie

Image

Sinds ongeveer 1986 doe ik onderzoek naar mijn familiehistorie. Daarbij ligt het accent op de familie van mijn ouders, te weten de Zeeuw en Grüter.
Destijds hield zo’n onderzoek heel iets anders in dan nu, in het internet-tijdperk. Regelmatig bezocht ik veel archieven, met name het Streekarchief Langstraat Heusden Altena en het Provinciaal Archief van Noord Brabant.

Internet

Image

Genealogie deed een grote stap voorwaarts met de groei van het internet. Daarin ligt ook een gevaar besloten. Het is natuurlijk makkelijk om gegevens te kopiëren en te gebruiken, zonder zelf écht de juistheid te controleren. Dat zal mij ook zijn overkomen, daarom is een waarschuwing op zijn plaats. Ik sta niet in voor de juistheid van de genealogische gegevens op mijn website.

Verhalen

Image

Je ziet op nogal wat genealogie-sites allerlei opsommingen van generaties. Zelf vind ik dat niet zo spannend.
Daarom wil ik hier dieper ingaan op gebeurtenissen in de levens van m’n voorouders. Soms heb ik er wat bijgehaald, of weggelaten, om het verhaal levendiger te maken. Maar dan altijd met gegevens die relevant waren voor de tijd waarin die voorouder leefde.
Hier vind je de toegang tot de verhalen.